Bartın Halk Sağlığı

Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğüne uygun tasarım yapıldı. Wordpress olarak uyarlanıp, kurulum ve içerik düzenlemesi yapıldı.